Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav

    • Eierens ansvar

    • Dokumentasjon

    • Internkontroll

Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser
  
 

 

Internkontroll 

 

I 1991 ble det gjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), innført krav om at alle virksomheter skal ha en internkontroll. Forskriften setter et krav til systematisk arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten. Det er kun privatpersoner som ikke er omfattet av dette kravet.

 

Som en del av internkontrollen skal system for systematisk kontroll og vedlikehold av e-anlegget inngå. Hvor omfattende et slikt system bør være vil variere med virksomhetens type og omfang. Eksempelvis kan det i et kontorlokale være nok med en omfattende kontroll hver 3. år og egenkontroll hvert halvår, mens det på en nattklubb kan være nødvendig med en omfattende kontroll hver halvår og egenkontroll daglig.

 

 

Vedlikehold av el-anlegget bør taes alvorlig. Norge er et av de land i verden med høyest ulykkes og skadestatistikk ved feil i elektriske anlegg.

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON