Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav

    • Eierens ansvar

    • Dokumentasjon

    • Internkontroll

Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser
  
 

Myndighetskrav

 

Det er en rekke forskrifter og normer som må følges på elektriske anlegg. I Norge er det Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (Dsb) som er øverste myndighet. 

 

Alle installasjoner i boliger eller til enhver annen virksomhet reguleres av Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). Detaljer omkring hvordan kravene i forskriften skal oppfylles er gitt i Norsk elektroteknisk norm, Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400: 2006, (normalt kalt NEK). 

Det sier litt om hvor omfattende regelverket er at dette er en tettskrevet bok på over 400 sider.

 

Alle andre installasjoner en private boliger vil også være omfattet Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

 

 

I undermenyene har vi spesielt tatt for oss kravet til dokumentasjon av alle elektriske installasjoner som utføres og kravene til å ha en Internkontroll i alle virksomheter.

 

Når det gjelder spesielle krav ved ulike installasjoner har vi lagt det under Informasjon om el-installasjoner.


 

 

For de som interresert i emnet vil vi anbefale Dsb's sider. Der er det  en rekke interessante artikler om elsikkerhet. De gir  publiserer også nyhetsbladet som heter Elsikkerhet.

DSB

Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet.

I tillegg er vi fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Vi har ansvar

for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges

brannskole.

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON