Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav
Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser

    • 

    • Energipriser privatkunder

  
 

 

Energipriser næringsliv

Det er ikke lett å orientere seg når det gjelder priser og abonnement på strøm til næringslivet.

I hovedsak gjelder det samme som for private kunder, strømregningen består av abonnement (nettleie), strømforbruk og avgifter til staten.

Abonnementet (nettleie) for næringslivet avhenger imidlertid av hvor mye strøm man bruker. Hvis man må ha større kapasitet enn 3x63A hovedsikring (ca 24 kW), må man over på abonnement med maksimal måling. Det betyr at det betales en pris for forbruket, pluss en pris i forhold til det maksimale forbruket som registreres hvert kvartal.

Dette fører til at de lønner seg å sette inn tiltak som fører til at strømtoppene i hver periode holdes nede. Automatikk som fører til at uprioritert forbruk (f.eks oppvarming av vann) slåes av når forbruket er høyt kan da være et alternativ. Det kan også i noen tilfeller bety at nattsenking, hvor energien til oppvarming settes på om morgenen, ikke lønner seg. 

At dette ikke er så enkelt illustreres ved at man på Trondheim Energis nettsider henvises til energirådgivere hvis man går inn på ”Bedrift”, ”Priser”, ”Strøm”.

 

Link til Trondheim Energi, Bedrift, finner du her.

 

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON