Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav
Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser

    • 

    • Energipriser privatkunder

  
 

 

Informasjon om energipriser

 

I Norge har et fritt elektrisitetsmarked der du selv velger el-leverandør. Dette gjelder kun strømforbruket. En stor del av regningen vil være nettleie til det selskapet som eier nettet.

 

Nettleien er prisen du betaler for å få transportert strømmen fra markedsplassen i sentralnettet (hovedstrømnettet i Norge), og frem til ditt elektriske anlegg. Den beregnes ut fra forbruket og betales til ditt lokale nettselskap. Nettselskapet leverer også måler og tar en fast avgift for abonnementet. Nettselskapet krever også inn el-avgift til staten. Denne beregnes i forhold til strømforbruket (antall kWh). I 2008 er den på kr 11,50 øre/kWh. I Trondhjem er nettselskapet Trondheim Energi Nett AS.

Strømforbruket kan bestilles til en hvilken som helst strømleverandør og oppgis i pris pr kWh (kilowattimer). Det kan her velges mellom en rekke leverandører og alternativer (fast pris over ulike bindingsperioder, spotpris og variabel pris). 

 

Det beregnes merverdiavgift på 25 % på hele beløpet.

 

 

Det er forskjellige priser og typer abonnement for private og bedrifter. 

Les mer under Energipriser privat eller Energipriser næringsliv.

 

 

 

For å gjøre det enklere for forbrukerne har Konkurransetilsynet laget en kraftprisoversikt som skal gjøre det enklere for forbrukerne å orientere seg i markedet. Denne gjør at de lettere kan vurdere om det lønner seg å bytte kraftleveringsavtale eller kraftleverandør. Siden finner du ved å klikke her.

 

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON