Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav
Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser
  
 

 

I Norge har et fritt elektrisitetsmarked der du selv velger el-leverandør. Dette gjelder kun strømforbruket. Den totale strømregningen består av nettleie, strømforbruk og avgifter til staten.

 

Nettleien er prisen du betaler for å få transportert strømmen fra markedsplassen i sentralnettet (hovedstrømnettet i Norge), og frem til ditt elektriske anlegg. Den beregnes ut fra forbruket og betales til ditt lokale nettselskap. Nettselskapet leverer også måler og tar en fast avgift for abonnementet. I Trondheim er nettselskapet Trondheim Energiverk.

 

Strømforbruket kan bestilles til en hvilken som helst strømleverandør og oppgis i pris pr kWh (kilowatt pr time). Det kan her velges mellom en rekke leverandører og alternativer (fast pris over ulike bindingsperioder, spotpris og variabel pris). 

 

El-avgift til staten beregnes i forhold til strømforbruket (antall kWh). I 2006 er den på kr 10,05 øre/kWh.

 

Det beregnes merverdiavgift på 25 % på hele beløpet.

 

 

Total pris pr kWh utregnes slik:

Nettleie per kWh + pris per kWh + elavgift + merverdiavgift.


Den totale strømregningen beregnes slik:

Nettleie per kWh + pris per kWh + elavgift  x  antall kWh + fast avgift for abonnementet + merverdiavgift.

 

Nettleiepriser hos Trondheim Energiverk finner du her: http://www.osvxxxxxxxxxxxx

Strømpriser hos Trondheim Energiverk finner du her: http://www.tev.no/tev/privatkunder/priser.asp

 

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON