Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav
Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser
  
 

 

Service

 

Vi bestreber oss på å holde en høy servicegrad.

 

Dette innebærer at vi har byens største servicebiler, med oppdatert varelager, slik at vi ofte har de varene vi behøver for å komme i gang med arbeidet umiddelbart. For våre kunder betyr det at de som oftest slipper at vi må kjøre ut for å hente varer omtrent før arbeidet er påbegynt. 

 

 I tillegg har gode avtaler med våre grossister som gjør at vi flere ganger om dagen kan få tilkjørt varer til arbeidsstedet kostnadsfritt.

 

Hvis det er hast med å få varene kan vi når som helst på dagen få tilkjørt varer med "ilbud". Dette koster kr 200,- eks mva, men vil i de aller fleste tilfeller være langt billigere enn å bruke oss som budbil.

 

Vi noterer alle tidspunkt for når vi kommer til og forlater arbeidsstedet. Dette danner grunnlaget for timeberegningen. Ingen timer vil bli fakturert av oss uten at vi kan dokumentere tiden vi har brukt.

Ved alle oppdrag under 7,5 timer vil det komme kjøretid på minimum 10 minutter til og 10 minutter fra arbeidsstedet. Ved oppdrag som varer hele dagen kommer det  kjøretid i tillegg kun hvis normal kjøretid overstiger 20 minutter fra kontoradressen vår. Tid utover 20 minutter vil da legges til arbeidstiden.

 

Mobiltelefonen gjør at vi til en hver tid er tilgjengelig. Imidlertid kan det være et irritasjonsmoment hvis montøren bruker tiden på arbeidsstedet til å snakke med andre kunder. Vi har et bevisst forhold til dette og vil sørge for at innkommende samtaler blir så kort som mulig. Handsfree gjør at vi ved slike samtaler kan arbeide mens vi snakker. Når det noen ganger blir nødvendig med lengre samtaler vil tiden bli trukket fra når timer beregnes. 

 

 

Alle arbeider vil bli utførlig dokumentert. Mer om dette finner du under Dokumentasjon.

 

 

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON