Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav
Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser
  
 

 

Priser regnes enten etter medgått tid og materiell, eller etter en på forhånd avtalt pris.

 

Timepris:
kr 750,- eks mva.
Servicebil: kr 130,- eks mva pr time.
Materiell:

Vi henter varer fra en rekke leverandører, vurdert ut i fra hva vi mener er gode valg når det gjelder pris og kvalitet.

Vi har ikke spesialrabatter for enkelte kunder. Alle våre kunder behandles likt og har de samme betingelsene. Les mer om det nederst på siden. 

 

Dokumentasjon:

kr 150,- til 600,- eks mva pr anlegg (måler), varierende i forhold til størrelse.

 

Avtalte priser kan være anbud, makspris, eller prisoverslag (kan ikke overstiges med mer enn 15%).

Ved timearbeid er servicebil er i de fleste tilfeller obligatorisk. Dette vil som regel være en stor fordel for kundene. Se mer om det under Service.

Priser justeres normalt 1. mai hvert år. Nåværende timepris vil bli beholt til 1. mai 2019. 

 

Totalprisen inkludert mva vil for for en privatkunde være
kr 1100,- pr time.

 

Viktigere enn timeprisen vurderer vi effektivitet ved utførelse av et oppdrag.
Hos oss får kunden full oversikt over når vi møtte opp og når vi dro igjen på fakturaen. Dermed blir det enkelt for kunden å se om det er samsvar mellom den tiden som er ført på et oppdrag og den tiden vi har brukt.

 

Ved alle oppdrag under 7,5 timer vil det komme kjøretid på minimum 10 minutter til og 10 minutter fra arbeidsstedet. Ved oppdrag som varer hele dagen kommer det kjøretid i tillegg kun hvis normal kjøretid overstiger 20 minutter fra kontoradressen vår. Tid utover 20 minutter vil da legges til arbeidstiden.  

Beregnet tid avrundes frem til nærmeste halvtime.

 

De fleste ser på timepris når man skal sammenligne forskjellige firma opp mot hverandre. Det er imidlertid prisen på materiellet som varierer mest fra firma til firma.

 

I bransjen opereres det med listepriser på materiellet fra grossist. Det er disse prisene som tradisjonelt har vært utgangspunkt for det enkeltes firmas prising av sine varer.
Vi har tidligere oppgitt at vi har brukt Elektroskandias listepriser med 11% påslag som utgangspunkt for våre priser. På grunn av forskjellige listepriser fra forskjellige grossister og en rabattjungel inn til oss er dette systemet ikke lengre brukbart.

 

Vi har nå innført et prissystem som tar utgangspunkt i våre innkjøpspriser.
Pris er fastsatt ut i fra en vurdering av en rekke forhold, blant annet: vår lønnsomhet, vår vurdering av konkurransesituasjonen med andre firma og prisnivå hos sideleverandører som for eksempel Clas Ohlson.
Vi tror vi er meget konkurransedyktig i forhold til konkurrerende firma i Trondhjem. For våre kunder vil en forespørsel om priser hos forskjellige firma være den en enste måten å kontrollere dette på.

 

Når det gjelder varer som selges hos Clas Ohlson og tilsvarende butikker kan vi normalt ikke levere like billig. Dette er butikker som selger et begrenset antall varer i store volum. Enkelte av deres varer holder ikke den kvalitet vi forlanger. I tillegg kommer det faktum at vi leverer med 1 års garanti i forhold til kjøpsloven til firmakunder og 5 år til privatkunder. Dette innebærer at ved reklamasjon kommer vi til kunden og reparerer det som ikke virker. Ved kjøp hos andre butikker må kunden først få frakoblet utstyret, deretter levere det inn for reparasjon og så selv få det tilkoblet igjen.

På en del høyt frekventerte varer har vi passet på at vår pris eks mva ikke er høyere enn tilsvarende vare inkl. mva hos denne type butikker.


Vi stiller med en velutstyrt servicebil og kan ved standard installasjoner montere det som trengs der og da.

 

Enkelte kunder ønsker av ulike årsaker å skaffe materiell selv. Så lenge det er godkjent utstyr sier vi ikke nei til å denne typen jobber. Det er imidlertid ingen hemmelighet at vår lønnsomhet er basert på materialsalg. Hvis kunden i utstrakt grad ønsker å levere materiellet selv forbeholder vi oss retten til å øke timeprisen. Dette vil kun skje etter avtale med kunden og prisøkningen vil normalt være ca 1/3 av gjeldende timepris.

Frem til 01.05.2019 vil totalprisen for en privat kunde i disse tilfellene være kr 1410,- inkl. mva.

 

 

 

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON