Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav
Informasjon om el-installasjoner

    • Informasjon ved legging av varmekabler

    • 

Informasjon om energipriser
  
 

 

Krav til byggehøyder ved varmekabler i gulv

 

Ved lavtbyggende massser er det produsentens anvisning som gjelder. Pass på at  massen er godkjent for bruk på varmegulv. Byggehøydene som er angitt her kan variere på forskjellige produkter, men vil i hovedsak gjelde alle produkter.

(Disse dataene er innhentet fra Øglænd og gjelder deres produkter).

 

Betong undergulv - flis på ferdig gulv:

Vk 8w/m eller 16w/m:Overdekning av kabelen min. 5mm, det vil si 10mm sjikt.

Minimum total byggehøyde til ferdig gulv: 20mm (Gulvflis og lim beregnet til min. 10mm)

 

Betong undergulv - gulvbelegg på ferdig gulv:

Vk 8w/m eller 16w/m – max 100 w/m2: Overdekning av kabelen min. 10mm, det vil si 15mm sjikt.

Minimum total byggehøyde til ferdig gulv: 17mm (Gulvbelegg beregnet til 2mm)

 

Missfarging av gulvbelegg kan forekomme. Vk 8w/m eller økt sjikt kan løse problemet.

 

Betong undergulv - parkett/laminat på ferdig gulv:

Vk 8w/m – max 60 w/m2: Overdekning av kabelen min. 10mm, det vil si 15mm sjikt.

Minimum total byggehøyde til ferdig gulv: 25mm (Parkett/laminat beregnet til min. 10mm)

 

Ved parkett/laminat bør det pga mulig overoppheting og uttørking, alltid velges en kabel med 8w/m.

Laminatgulv har bedre egenskaper i forhold til varme enn en parkett, men skal ved beregning betraktes likt med parkett.

Termostat med max / min temperatur anbefales. Denne virker slik at gulvføler bestemmer max temperatur i gulvet og innebygd romføler i termostaten bestemmer romtemperatur.

 

Tre undergulv - flis på ferdig gulv:

Vk 8w/m eller 16w/m: Overdekning av kabelen min. 5mm, det vil si 15mm sjikt..

Minimum total byggehøyde til ferdig gulv: 25mm (Gulvflis og lim beregnet til min. 10mm)

 

Ved bruk av netting blir det ca 5mm under kabel, 5mm rundt kabel og 5mm over kabel.

På grunn av styrken på gulvet blir det på tregulv alltid et sjikt på minst 15mm.

 

Tre undergulv - gulvbelegg på ferdig gulv:

Vk 8w/m eller 16w/m – max 100 w/m2: Overdekning av kabelen min. 10mm, det vil si 20mm sjikt.

Minimum total byggehøyde til ferdig gulv: 22mm (Gulvbelegg beregnet til 2mm)

 

Ved bruk av netting og gulvbelegg blir det ca 5mm under kabel, 5mm rundt kabel og 10mm over kabel.

Missfarging av gulvbelegg kan forekomme. Vk 8w/m eller økt sjikt kan løse problemet.

 

Tre undergulv - parkett/laminat på ferdig gulv:

Vk 8w/m – max 60 w/m2: Overdekning av kabelen min. 10mm, det vil si 20mm sjikt.

Minimum total byggehøyde til ferdig gulv: 30mm (Parkett/laminat beregnet til min. 10mm)

 

Ved bruk av netting og gulvbelegg blir det ca 5mm under kabel, 5mm rundt kabel og 10mm over kabel.

Ved parkett/laminat bør det pga mulig overoppheting og uttørking, alltid velges en kabel med 8w/m.

Laminatgulv har bedre egenskaper i forhold til varme enn en parkett, men skal ved beregning betraktes likt med parkett.

Termostat med max / min temperatur anbefales. Denne virker slik at gulvføler bestemmer max temperatur i gulvet og innebygd romføler i termostaten bestemmer romtemperatur.

 

 

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON